Musiksymboler och begrepp

I Lgr11 står det att eleverna ska få möjlighet att utveckla kunskap om musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Musiken har ju ett alldeles eget språk, ett eget alfabet och alldeles egna tecken och symboler som man måste lära sig att förstå.

Olika musikaliska begrepp kan vara ord som melodi och ackord, toner och noter. Dessa har vi pratat om och vi har försökt lära oss och förstå skillnaden.

  • Melodi: Det är det man sjunger i en låt, men den kan också spelas som vi gjorde med Lille katt på pianot. Man spelar en tangent i taget eller sjunger en ton i taget.
  • Ackord: Det är när man trycker ner flera tangenter på pianot samtidigt. Då spelar man flera toner samtidigt. Minst tre toner. Ackord används för att ackompanjera, ”kompa” en melodi. Man kan även spela ackord på Ukulele eller gitarr.
  • Toner: Tonen är det som du hör när du trycker ner tangenten. De toner som finns på pianots vita tangenter är: C D E F G A B. Ju längre till höger du spelar på pianot, desto ljusare toner spelar du. Ju längre till vänster du spelar på pianot desto mörkare toner spelar du.
  • Noter: Noter det är det som du ser. Noter används för att skriva ner melodier. En not kan tala om två saker. Dels hur lång tonen skall vara. Det får man reda på med hjälp av notvärdet. Dels vilken av alla toner man skall spela, d.v.s. tonhöjden. Det får man reda på genom att se var i notsystemet noten är placerad.

notvärden2

Notsystemet

Notsystemet

För att få en förståelse för de olika notvärdena så sjunger vi en sång som berör dessa. Vi ska också testa på att göra rörelser till dem. Vi ska dessutom göra klappramsor, talkörer och testa spela på rytminstrument samt härma rytmer.

För att förstå notsystemet så ska de få testa på att rita det och sjunga det.