Ukulele

Ukulele

ukulele

Under de första veckorna med musik har vi jobbat med Ukulele.

Den Ukulelen som vi har i skolan är d-stämd. Det innebär att de tonerna som strängarna är stämda i är B, F#, D, A. För att lära oss detta så har vi övat på en ramsa som lyder; Barnen Fisskar Dagens Aborre.

Vi har lärt oss att spela d-ackordet och vi har lärt oss vilka delar som en Ukulele har. När man spelar på en d-stämd Ukulele ser d-ackordet ut så här.

Cmajor_132 ukulele_c

Genom att spela D-ackordet så kan man spela hela Broder Jakob. Vi har spelat och sjungit tillsammans, men eleverna har även fått spela och framträda för varandra en och en.

Vi har arbetat med dessa mål utifrån Lgr11

Centralt innehåll

I årskurs 1-3

Musicerande och musikskapande

  • Sång och spel i olika former: unison sång och ensemblespel.
  • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Musikens verktyg

  • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  • stränginstrument med variation av rytm, klang och dynamik.