Broder jakob

Vi har jobbat en hel del med Broder Jakob. Eleverna har fått testa på att kompa Broder Jakob på Ukulele. De har fått sjunga den, både unisont och i kanon. De har fått skriva egna texter till melodin.

Genom att göra detta har vi arbetat mot målen:

  • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  • Eleven kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  • Eleven sjunger eller spelar något instrument i viss mån med tajming.
  • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst och instrument utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.