Forska om artist + musikanalys+ Mini-Mello

Arbetsområde musikanalys (låtanalys) år 4

Ur lgr 11 – syfte

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

 

 

 

Ur lgr 11 – Centralt innehåll         

 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang.
 • ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

 

 


Konkreta mål klass 4 – Arbetsområde

 • Du lyssnar och arbetar aktivt och är uppmärksam vid genomgångar.
 • Du kan ge praktiska upplysningar om den artist/grupp du valt.
 • Du kan föra enkla resonemang kring din artist/grupp och låten du valt, exempelvis vad låten handlar om och vad den betyder för dig.
 • Du visar att du kan använda musiktermer och begrepp som exempelvis vers och refräng.
 • Du kan ge exempel på vilka instrument som finns med när den låt du valt framförs.
 • Du deltar aktivt i unison sång efter egen förmåga. Du följer sångmelodin och rytmen så bra du kan och strävar efter att utvecklas.

 

Genomförande:

 1. Du ska forska om den artisten/gruppen som du har valt. Försök ta reda på saker som (skriv en löpande text, inte punktform):
 • Hemort
 • Ålder
 • uppväxt
 • Hur blev artisten känd?
 • Vad spelar din artist för typ av musik (genre)?
 • Ge exempel på låtar han/hon skrivit.
 • Övrigt
 • Varför tycker du om just den här artisten och dennes musik?

 

 1. Leta efter texten på låten på Google och skriv ut den. Lyssna på låten. Fundera över texten och försök förstå den. Skriv en text om:
 • Vad handlar texten om?
 • Vilken miljö och vilka personer finns det i låten?
 • Hur är låten uppbyggd?
 • Vilken stämning finns i låten?
 • Vilka tankar väcks? Vad är budskapet?

 

 1. Lyssna flera gånger på låten och
 •  Markera på ditt textpapper om du tycker att låten har någon vers/refräng/intro/outro/brygga/stick
 1. Mini-Mello
 • I bilden har du tillverkat din artist och ev. bakgrund.
 • Öva på att sjunga låten du valt.
 • Öva på att uppträda med din figur.
 • Framträdande vid klass 4:s Mini-Mello.