Ukulele

ukulele

Just nu jobbar vi med Ukulele.

Den Ukulelen som vi har i skolan är d-stämd. Det innebär att de tonerna som strängarna är stämda i är B, F#, D, A. För att lära oss detta så övar vi på en ramsa som lyder; Barnen Fisskar Dagens Aborre.

Vi kommer prata mycket om olika ackord, bland annat d-ackordet och vi kommer lära oss vilka delar som en Ukulele har. När man spelar på en d-stämd Ukulele ser d-ackordet ut så här.

Cmajor_132 ukulele_c

Genom att spela D-ackordet så kan man spela hela Broder Jakob. Vi kommer spela och sjunga tillsammans, men eleverna kommer även få spela och framträda för varandra en och en.

Vi arbetar med dessa mål utifrån Lgr11

Centralt innehåll

I årskurs 1-3

Musicerande och musikskapande

  • Sång och spel i olika former: unison sång och ensemblespel.
  • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Musikens verktyg

  • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  • stränginstrument med variation av rytm, klang och dynamik.