Stränginstrument

Utifrån Lgr11 och dess Centrala innehåll ska eleverna bekanta sig med olika slags instrument. Alla våra instrument tillhör en speciell grupp, en familj. Eleverna ska dessutom kunna samtala om musicerande och  om intryck samt upplevelser av musik.

Instrument fam basic 9

På bloggen musikrumrichard kan man hitta den här indelningen av instrumenten.

Vi har börjat titta på stränginstrumenten och då har vi använt oss utav den här presentationen.

https://prezi.com/pyfxqnvtldik/copy-of-instrumentkunskap/

klicka på länken ovan och fortsätt sedan vidare genom att klicka på gitarren. Då kommer du vidare till information kring stränginstrument och videos på olika stränginstrument från youtube.

Vi har pratat om hur instrumenten ser ut, vilka likheter/skillnader de har i utseende. Vi har även diskuterat hur vi tycker att de låter. Det kan vara svårt att sätta ord på hur ett musikstycke påverkar dig som person eller hur man tycker att ett instrument låter, därför har vi använt oss utav ett arbetsblad med ord för att lära oss vad man kan säga/tycka. Utifrån dessa ord har vi sedan försökt förklara varför vi valde just det ordet.

IMG_0604[1]