Forska om artist + musikanalys + Mini-Mello

Arbetsområde musikanalys (låtanalys) år 3

Ur lgr 11 – syfte

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

 

 

 

Ur lgr 11 – Centralt innehåll         

 • Sång i olika former.
 • Imitation
 • Gestaltning av sånger
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik
 • Associationer, tankar, känslor som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga sammanhang.
 • vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer (4-6)

 

 


 

Konkreta mål klass 3 – Arbetsområde

 • Du lyssnar och arbetar aktivt och är uppmärksam vid genomgångar.
 • Du kan ge praktiska upplysningar om den artist/grupp du valt.
 • Du kan föra enkla resonemang kring din artist/grupp och låten du valt, exempelvis vad låten handlar om och vad den betyder för dig.
 • Du visar att du kan använda musiktermer och begrepp som exempelvis vers och refräng.
 • Du deltar aktivt i unison sång efter egen förmåga. Du följer sångmelodin och rytmen så bra du kan och strävar efter att utvecklas.

Genomförande:

 1. Du ska forska om den artisten/gruppen som du har valt. Försök ta reda på saker som (skriv en löpande text, inte punktform):
 • Hemort
 • Ålder
 • uppväxt
 • Hur blev artisten känd?
 • Vad spelar din artist för typ av musik (genre)?
 • Ge exempel på låtar han/hon skrivit.
 • Varför tycker du om just den här artisten och dennes musik?
 • Övrigt

 

 1. Leta efter texten på låten på Google och skriv ut den. Lyssna på låten. Fundera över texten och försök förstå den. Skriv en text om:
 • Vad handlar texten om?
 • Vilken miljö och vilka personer finns det i låten?
 • Hur är låten uppbyggd?
 • Vilken stämning finns i låten?
 • Vilka tankar väcks? Vad är budskapet?

 

 1. Lyssna flera gånger på låten och
 •  Markera på ditt textpapper om du tycker att låten har någon vers/refräng/intro/outro/brygga/stick
 1. Mini-Mello
 • I bilden har du tillverkat din artist och ev. bakgrund.
 • Öva på att sjunga låten du valt.
 • Öva på att uppträda med din figur.
 • Framträdande vid klass 3:s Mini-Mello.