Takt och rytm – klappramsor fortsättning

Musikskapande

 Uppgift 1: Att skapa en klappramsa till en färdig text.

 1. Välj vilken av texterna ni vill använda i er klappramsa.
 2. Hitta på rytmer som ni tycker passar till texten. Använd er av t.ex. klapp och stamp. Kom ihåg att ramsan ska se likadan ut varje gång.
 3. Skriv ner vad ni har hittat på, så att ni får stöd att komma ihåg ramsan till nästa gång (använd baksidan).
 4. Öva så att ni kan klappramsan utantill.
 5. Redovisa.

Alternativ 1:                                                                  Alternativ 2:

One, two three, I can ski.                                               Hickory, dickory, dock,

Four and five, I can dive.                                               The mouse ran out the clock.

Six, seven, eight, I can skate.                                        The clock struck one,

nine and ten, begin again…                                           The mouse ran down,

Hickory, dickory, dock. 

Alternativ 3:                                                                  Alternativ 4:

Det var en gång en liten mus,                                        Imse Vimse spindeln satt och käka som bodde i ett litet hus                                                            gröt.

Och han sprang in och han sprang ut                         trilla ner i fatet och blev genomblöt.

Och så var det slut!                                                        Klättra uppför skeden,

Ruska sig och sa:

”Jag vill inte äta mera gröt idag!” 

Uppgift 2: Att skapa en klappramsa, både text och ”klapp”.

 1. Hitta på en ramsa på minst fyra meningar. Skriv ned.
 2. Hitta på rytmer med exempelvis klapp och stamp som ni tycker passar. Skriv ned.
 3. Öva.
 4. Redovisa.

Mål med arbetsområdet ”skapa en klappramsa” utifrån centralt innehåll musik Lgr11.

I årskurs 4-6

Musicerande och musikskapande

 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Enkla former av musikskapande.
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Musikens verktyg

 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

Musikens sammanhang och funktioner

 • Musik som knyter an till elevens vardagliga sammanhang.

 

Konkreta mål med arbetsområdet ”skapa en klappramsa”

 •  Samarbeta
 • Delta i skapandet av klappramsor.
 • Delta i klappramsan med rösten.
 • Kunna klappa rytmen i klappramsan.
 • Hålla takten i klappramsan.
 • Framföra klappramsan.