Musikupplevelser

I syftet i Lgr11 står det  bland annat att eleverna ska få möjlighet att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. De ska få uppleva och reflektera över musik samt få förståelse för olika musikkulturer, deras egna samt andras.

I det centrala innehållet i Lgr11 står det att eleven ska berätta hur de påverkas av musik och vilka associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Melodifestivalen

Dessa kunskaper och förmågor arbetar vi med genom att titta på och diskutera melodifestivalen. Det är väldigt många elever som följer festivalen. Jag berättar om historik kring melodifestivalen och vi tar upp olika regler som deltagarna behöver följa. Vi tittar på bidragen som gått till andra chansen och diskuterar och analyserar vad vi tycker om bidragen, artisten, framträdandet, sångrösten, musiken, texten osv. Jag försöker ge eleverna ord som de kan använda för att beskriva det de upplever så att alla vågar komma till tals och får säga något.

Information kring Sveriges första deltagande i Eurovision 1958