Ukulele

Ukulele

ukulele

Under de första veckorna med musik har vi jobbat med Ukulele.

Den Ukulelen som vi har i skolan är d-stämd. Det innebär att de tonerna som strängarna är stämda i är B, F#, D, A. För att lära oss detta så har vi övat på en ramsa som lyder; Barnen Fisskar Dagens Aborre.

Vi har lärt oss att spela bland annat d-ackordet och vi har lärt oss vilka delar som en Ukulele har. När man spelar på en d-stämd Ukulele ser d-ackordet ut så här.

Cmajor_132 ukulele_c

Genom att spela D-ackordet så kan man spela hela Broder Jakob.


Ur det Centrala innehållet i Lgr 11

Musicerande och musikskapande

  • Sång och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  • Musikframföranden.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd. Eleven kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.


Arbetsområde ukulele – Konkreta mål

 Målet med detta arbetsområde är att du skall kunna följande:

  • Namnet på ukulelens strängar och hur man handskas med den.
  • Några av ukulelens delar.
  • Veta hur man tar ackorden D, G, Bm, A.
  • Veta hur man läser en grepptabell för ukulele.
  • I grupp klara av att spela Nicko ticko tinn och jag med ackord.