Svenska visdiktare

Varför jobba med svenska visdiktare?

I det Centrala innehållet i Lgr11 står det att eleverna ska lyssna till ”musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Genom att arbeta med svenska visdiktare kan vi dessutom träna oss på fler saker som står i det centrala innehållet i Lgr11 som;

 • sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Enkla former av musikskapande.
 • Gestaltning av sånger och berättelser.
 • Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Associationer, tankar och känslor som uppkommer när jag lyssnar på musik.

Gullan Bornemark


Gullan växte upp i Härnösand, Gullan Bornemarkbodde där fram till studenten. Sedan blev det Musikhögskolan i Stockholm där Gullan utbildade sig till musiklärare och kyrkomusiker. Nästan direkt efter examen 1952 startade Gullan Blåklockan i Malmö, som var en musiklek för barn från fyra år.

Hela Gullans familj spelar, sjunger och komponerar (maken Valter och barnen Eva, Sven, Jörgen och Dan med familjer). Gullan har varit på många turnéer, från norr till söder, både i Sverige och i Norge. Många av Gullans visor är översatta till norska. Gullan har gjort mycket arbetsmaterial med visor som blivit omtyckta samt en hel del barnradioprogram, och när TV startade i Malmö 1962 kom en lång period av serier med hennes egna och andras barn som medverkande. ”Tutirutan” hörde till de första.

Vi har sjungit flera av hennes sånger. Bland annat Hösten hälsar på och eleverna har fått komma på egna rörelser som passar till texten på första versen.

IMG_0599[1]


Alice Tegnér

Alice tegner

Föddes 12 mars 1864 i Karlshamn, dog 26 maj 1943 i Djursholm. Alice var en svensk tonsättare, musiklärare och organist. Hon har skrivit väldigt många populära barnvisor.

Barnvisor

 • Baka kaka
 • Bä bä vita lamm
 • Dansa min docka
 • Mors lilla Olle
 • Sockerbagaren
 • Tre pepparkaksgubbar (text Astrid Gullstrand)
 • Ekorr´n satt i granen
 • Katten och svansen
 • Ute blåser sommarvind

På lektionerna har vi lyssnat på några av hennes sånger och vi har sjungt bland annat Ekorr´n satt i granen. Denna sång fick eleverna rita till.

 

Ekorr’n satt i granen, skulle skala kottar, fick han höra barnen, då fick han så bråttom. Hoppa han på tallegren, stötte han sitt lilla ben och den långa ludna svansen.

Sprang han hem till mamma på den gröna ängen. Fick han med detsamma krypa ner i sängen. Beska droppar fick han då, plåster på sin lilla tå. Och ett stort bandage om svansen.

När eleverna ritat färdigt fotograferade jag bilderna och lade in dem i ett program på Ipaden som heter iMovie. Sedan sjöng vi Ekorr’n satt i granen och spelade in våran sång på Ipaden. Det blev fina videos.