Forska om artist + musikanalys+Digitala verktyg

Arbetsområde musikanalys (låtanalys) år 6

Ur lgr 11 – syfte

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

 Ur lgr 11 – Centralt innehåll         

 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang.
 • ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Konkreta mål klass 4-6 – Arbetsområde

 • Du lyssnar och arbetar aktivt och är uppmärksam vid genomgångar.
 • Du kan ge praktiska upplysningar om den artist/grupp du valt.
 • Du kan föra enkla resonemang kring din artist/grupp och låten du valt, exempelvis vad låten handlar om och vad den betyder för dig.
 • Du visar att du kan använda musiktermer och begrepp som exempelvis vers och refräng.
 • Du kan ge exempel på vilka instrument som finns med när den låt du valt framförs.
 • Du deltar aktivt i unison sång efter egen förmåga. Du följer sångmelodin och rytmen så bra du kan och strävar efter att utvecklas.
 • Du kan göra ett bildmanus och visa att du kan följa det.
 • Du kan använda en ipad och filma/fotografera.
 • Du kan använda programmet imovie och klippa ihop din musikvideo.

Genomförande:

 1. Du ska forska om den artisten/gruppen som du har valt. Försök ta reda på saker som (skriv en löpande text, inte punktform):
 • Hemort
 • Ålder
 • uppväxt
 • Hur blev artisten känd?
 • Vad spelar din artist för typ av musik (genre)?
 • Ge exempel på låtar han/hon skrivit.
 • Övrigt
 • Varför tycker du om just den här artisten och dennes musik?

2. Du ska lyssna på den låt som du valt och fundera över (skriv ner dina tankar i en löpande text, inte punktform):

 • Instrumentation – Vilka instrument är med?
 • Spelsätt/sångsätt – Hur många sjunger? På vilket sätt spelar/sjunger de?
 • Dynamik – Är ljudet lika starkt/Svagt hela tiden?
 • Teknik – Används något elektriskt, effekter?
 • Hook – Finns det något i musiken som fastnar direkt?
 • Relation till texten – Passar text och musik ihop? Varför/Varför inte?
 • Produktion – studioinspelning/liveinspelning?

3. Leta efter texten på låten på Google och skriv ut den. Lyssna på låten. Fundera över texten och försök förstå den. Skriv en text om:

 • Vad handlar texten om?
 • Vilken miljö och vilka personer finns det i låten?
 • Hur är låten uppbyggd?
 • Vilken stämning finns i låten?
 • Vilka tankar väcks? Vad är budskapet?

4. Lyssna flera gånger på låten och

 •  Markera på ditt textpapper om du tycker att låten har någon vers/refräng/intro/outro/brygga/stick

5. Inspelning av musikvideo

 • Hur vill du gestalta första delen av din låt, exempelvis vers och refräng.
 • Gör ett bildmanus där du beskriver hur och vad du tänker filma.
 • Filma
 • Redigera