Musikupplevelser

I syftet i Lgr11 står det  bland annat att eleverna ska få möjlighet att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. De ska få uppleva och reflektera över musik samt få förståelse för olika musikkulturer, deras egna samt andras.

Dessa kunskaper och förmågor arbetar vi med genom att titta på och diskutera melodifestivalen. Jag berättar om historik kring melodifestivalen och vi tar upp olika regler som deltagarna behöver följa. Vi tittar på bidragen som gått till andra chansen och diskuterar och analyserar vad vi tycker om bidragen, artisten, framträdandet, sångrösten, texten osv.

För att uppnå betyget E i slutet av årskurs 6, enligt Lgr11 ska eleven kunna föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Eleven ska även kunna uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Melodifestivalen

Information kring Sveriges första deltagande i Eurovision 1958