Kören

Här kommer sångerna som kören ska sjunga på skolavslutningen: