Växelsång

Eleverna har fått lära sig en ny sång som heter Stockholmsvinter och det är en växelsång. Vi har delat upp oss i två grupper och dessa grupper sjunger sedan mot varandra.